Chromowanie

Chromowanie

Studium CrEko – siarczanowa kąpiel do chromowania trójwartościowego
Ekologiczny proces do chromowania trójwartościowego. Otrzymana powłoka jest bardzo zbliżona barwą i odcieniem do powłok uzyskanych z kąpieli tradycyjnych.

Studium CrEko CL – chlorkowa kąpiel do chromowania trójwartościowego
Ekologiczny proces do chromowania trójwartościowego. Otrzymana powłoka jest bardzo zbliżona barwą i odcieniem do powłok uzyskanych z kąpieli tradycyjnych.

Studium CrEko B – chlorkowa kąpiel do chromowania trójwartościowego
Nowość – z kąpieli otrzymywane są błyszczące czarne powłoki. Unikalny system dodatków sprawia, że praca z kąpielą jest bardzo prosta.

Studium Cr 100 – konwencjonalna kąpiel  do chromowania dekoracyjnego
Tradycyjna kąpiel, która poprzez odpowiednią kompozycję katalizatorów pozwala na pracę przy bardzo niskim stężeniu bezwodnika i niskiej temperaturze.

Studium Cr 100 HV – kąpiel do chromowania technicznego
Konwencjonalny proces chromowania technicznego. Sól gotowa do pracy zawiera bezwodnik chromowy i specjalny bezfluorkowy katalizator Cr 100 HV.

Studium CR 200 HV – kąpiel do chromowania technicznego
Nowość! Studium CR 200 HV jest bezfluorkowym, błyszczącym procesem chromowania technicznego o wysokiej wydajności prądowej.  Powłoka charakteryzuje się  doskonałym rozkładem grubości, wysoką odpornością na ścieranie i wysoką twardością (HV 1100). Katalizator CR 200 HV jest dostarczany w formie płynnej i nie zawiera bezwodnika kwasu chromowego.

Szybki kontakt

Szykbi kontakt