Cynkowanie

Cynkowanie

Studium ZnK 500 kąpiel do cynkowania słabokwaśnego
Wydajny, przyjazny środowisku proces do cynkowania, oparty na wysoko skoncentrowanych dodatkach wodorozcieńczalnych. Możliwość pracy do 55°C. Zużycie dodatków poniżej 1 litra /10 kAh.

Studium ZnK 400 kąpiel do cynkowania słabokwaśnego
Super wydajny proces, przeznaczony do pracy w szczególnie ciężkich warunkach.
Zużycie dodatków poniżej 1 litra /10 kAh.

Studium ZnK 300 kąpiel do cynkowania słabokwaśnego
Standardowy proces oparty na sprawdzonych rozwiązaniach.

Studium ZnA 100 kąpiel do cynkowania  alkalicznego 
Wydajny, przyjazny środowisku proces do cynkowania alkalicznego, charakteryzujący się wysoką wydajnością prądową i doskonałym rozkładem grubości w całym zakresie stosowanych gęstości prądu.  Proces Studium ZnA 100 jest bardzo odporny na zanieczyszczenia wynikające ze słabej obróbki wstępnej.

Dodatki specjalne do kąpieli cynkowych kwaśnych i alkalicznych

  • poprawiające pracę w wysokich gęstościach prądowych
  • eliminujące wpływ zanieczyszczeń organicznych z soli  podstawowych
  • aktywujące powierzchnię przed pasywacją
  • utleniające Fe
  • inne

Szybki kontakt

Szykbi kontakt