Cynowanie

Cynowanie

Studium Sn 20 MHS
Szybkosprawny proces cynowania przeznaczony dla przemysłu kablowego. Komponenty Sn 20 MHS są stabilne i rozpuszczalne w elektrolicie w wysokich temperaturach, co pozwala na stosowanie wysokich gęstości prądu katodowego. Powłoka cyny charakteryzuje się doskonałym rozkładem grubości w całym zakresie stosowanych gęstości prądu.
 
Studium Sn 30
Proces Sn 30 jest kwaśnym elektrolitem opartym na kwasie siarkowym wytwarzającym błyszczące, jasne odporne na korozje powłoki cyny.

Szybki kontakt

Szykbi kontakt